2012. december 26., szerda

"Jézus Krisztus születése pedig így történt."

Anyja, Mária jegyese volt Józsefnek, de mielőtt egybekeltek volna, kitűnt, hogy áldott állapotban van a Szentlélektől.
Férje, József igaz ember volt, és nem akarta őt megszégyeníteni, ezért elhatározta, hogy titokban bocsátja el.
Amikor azonban ezt végiggondolta magában, íme, az Úr angyala megjelent neki álmában, és ezt mondta: "József, Dávid fia, ne félj magadhoz venni feleségedet, Máriát, mert ami benne fogant, az a Szentlélektől van. Fiút fog szülni, akit nevezz el Jézusnak, mert ő szabadítja meg népét bűneiből." Mindez pedig azért történt, hogy beteljesedjék, amit az Úr mondott a próféta által: "Íme, a szűz fogan méhében, fiút szül, akit Immánuelnek neveznek" - ami azt jelenti: Velünk az Isten. József pedig, amikor felébredt álmából, úgy cselekedett, ahogyan az Úr angyala parancsolta neki: magához vette feleségét, de nem érintette addig, amíg meg nem szülte fiát, akit Jézusnak nevezett el.
Amikor Jézus megszületett a júdeai Betlehemben Heródes király idejében, íme, bölcsek érkeztek napkeletről Jeruzsálembe, és ezt kérdezték: "Hol van a zsidók királya, aki most született? Mert láttuk az ő csillagát, amikor feltűnt, és eljöttünk, hogy imádjuk őt."
Amikor ezt Heródes király meghallotta, nyugtalanság fogta el, és vele együtt az egész Jeruzsálemet. Összehívatta a nép valamennyi főpapját és írástudóját, és megkérdezte tőlük, hol kell megszületnie a Krisztusnak. Azok ezt mondták neki: "A júdeai Betlehemben, mert így írta meg a próféta: Te pedig Betlehem, Júda földje, semmiképpen sem vagy a legjelentéktelenebb Júda fejedelmi városai között, mert fejedelem származik belőled, aki legeltetni fogja népemet, Izráelt."
Ekkor Heródes titokban hívatta a bölcseket, pontosan megkérdezte tőlük a csillag feltűnésének idejét, majd elküldte őket Betlehembe, és ezt mondta: "Menjetek el, szerezzetek pontos értesüléseket a gyermekről; mihelyt pedig megtaláljátok, adjátok tudtomra, hogy én is elmenjek, és imádjam őt!"
Miután meghallgatták a királyt, elindultak, és íme, a csillag, amelyet láttak feltűnésekor, előttük ment, amíg meg nem érkeztek, és akkor megállt a fölött a hely fölött, ahol a gyermek volt. Amikor meglátták a csillagot, igen nagy volt az örömük. Bementek a házba, meglátták a gyermeket anyjával, Máriával, és leborulva imádták őt. Kinyitották kincsesládáikat, és ajándékokat adtak neki: aranyat, tömjént és mirhát. Mivel azonban kijelentést kaptak álomban, hogy ne menjenek vissza Heródeshez, más úton tértek vissza hazájukba.
Miután eltávoztak, íme, az Úr angyala megjelent Józsefnek álmában, és így szólt: "Kelj fel, vedd a gyermeket és anyját, menekülj Egyiptomba, és maradj ott, amíg nem szólok neked, mert Heródes halálra fogja kerestetni a gyermeket." Ő pedig felkelt, vette a gyermeket és anyját még éjnek idején, és elment Egyiptomba. Ott volt Heródes haláláig, hogy beteljesedjék az, amit az Úr mondott a próféta által: "Egyiptomból hívtam el fiamat."
Amikor Heródes látta, hogy a bölcsek túljártak az eszén, nagy haragra lobbant, elküldte embereit, és megöletett Betlehemben és annak egész környékén minden kétesztendős és ennél fiatalabb fiúgyermeket, annak az időpontnak megfelelően, amelyet pontosan megtudott a bölcsektől. Ekkor teljesedett be az, amit Jeremiás prófétált: "Hang hallatszott Rámában, nagy sírás és jajgatás. Ráhel siratta gyermekeit, és nem akart megvigasztalódni, hogy már nincsenek."
Amikor Heródes meghalt, íme, az Úr angyala megjelent Józsefnek álmában Egyiptomban, és ezt mondta: "Kelj fel, vedd a gyermeket és anyját, és menj Izráel földjére, mert meghaltak azok, akik a gyermek életére törtek." Ő pedig felkelt, vette a gyermeket és anyját, és Izráel földjére ment. Amikor azonban meghallotta, hogy Júdeában Arkhelaosz uralkodik atyja, Heródes után, félt oda visszatérni. Miután pedig kijelentést kapott álmában, Galilea területére vonult vissza; és amikor odaért, abban a városban telepedett le, amelyet Názáretnek neveztek, hogy beteljesedjék, amit a próféták mondottak: názáretinek fogják őt nevezni.

2012. december 16., vasárnap

mese

"Csendes éj" -karácsonyi mese vagy rajzfilm, a youtubon találtam, leírás:
Egy kis szamár, Abib története elevenedik meg ebben a mesében. Akinek fontos szerep jutott az emberiség egyik legszebb történetében, amely a kis Jézus születéséről szól. Mária és József útrakelnek, hogy eljussanak Betlehembe. Arra azonban nem készültek fel, hogy az úton milyen veszedelmek várnak rájuk. A kalandokban nem kis része van Abibnak és barátainak, akik mindent megtesznek a vándorok kényelme és biztonsága érdekében. A kis család izgalmas út után érkezik meg Betlehembe, ahol Mária életet ad a kis Jézusnak. De ez már egy másik történet kezdete.

2012. december 14., péntek

Könyvek ... megunhatatlanul

Minden nap sok könyv lekerül a polcról. Főleg a lányok olvasnak, leginkább maguknak, de néha az öccsüknek is, aki egyelőre marad a mesék hallgatásánál és a könyvek lapozásánál. Ezért szinte minden nap elhangzik a felszólítás a gyerekek felé, hogy pakolják el a könyveket, néha mégis maradnak elkallódott könyvek. Két este "termését" szedtem össze hatvesünk után fotóra, aki a mellett, hogy folytatólagosan olvas egy-két könyvet, visszatér a kedvencekhez néhány oldal erejéig. De azt hiszem minden nap más a kedvenc...


Nem is csoda, ha szegény könyveken meglátszik a sok lapozgatás, olvasás. Régebben nagyon haragudtam, ha láttam hogy itt is ott is hever egy könyv, sarka meggyűrődve...  hisz sok könyvet nehezen szereztünk be, lemondva egyébről. Otthonról hoztam azt a leckét, hogy a könyvre vigyázni kell, úgy olvasni, hogy ne maradjon nyoma, hisz akkoriban nem volt honnan beszerezni a jó könyveket.

Hát így... Lassan formálódóm. Továbbra is vigyázok a könyveimre, de próbálom megérteni, hogy annak aki négy évesen kezdi a könyvek kiolvasását, ez nehezebben megy. És inkább kopjon a könyv, mint hogy olvasatlanul álljon. S sokszor jó állapotú antik könyvet veszek, hisz fél év múlva az új is úgyan úgy nézne ki. S jó, hogy van aki olvassa őket, lám-lám, nem hiába adtuk ki rá a pénzt. Lassan már nem zavar a sok előszedett könyv, néha én is összeszedem, bár ez nem az én feladatom, de "annyi dolguk" van a gyerekeknek, mert felénk roppant rövidek a nappalok, az idő sokkal gyorsabban telik, mint máshol, gyakran hallom, hogy "nem volt még időm olvasni", "még nem fejeztem be a játékot", s a szereszét elhagyott könyvek jobban szeretik, ha együtt vannak, míg kis olvasójuk továbbálmodja őket.

2012. december 11., kedd

Történelem

Az ötödikes történelem az őskor és ókort öleli fel. Az első rész nem aratott sikert. Mivel "etetik" a gyerekeket! De az ókor, Egyiptom, Mezopotámia, India, Kína, a görögök, rómaiak - már sokkal érdekesebb téma.

Valamikor a nyáron átolvastam az Usborne "Világtörténelem" könyvét, hogy tanuljak, emlékezzek és átfogóbb képet kapjak arról, hogy mi mikor történt, illetve tudjam hol keressem.
Aztán az ötödikesünk lapozta, falta olvasta át a másik hármat: "Az ókori kelet", "A rómaiak", "A görögök".

Kapott még régebben pár történelmi atlaszt, képes könyvet az ókorról. De a fent említettek tetszenek a legjobban kép és információ szinten is. Ráadásul elérhető árban, használt jó állapotú könyvként vásároltuk.

S hogy meglepődtem, amikor a hatévesünket láttam nagy érdeklődéssel lapozni, olvasni egy ilyen könyvet!

S bár engem is érdekel, sokkal lassabban haladok az információ gyűjtéssel, mint ők. Amit régen tanultam, abból sokat elfelejtettem.

Tudtok jó, érdekes történelem könyvet ajánlani? Nem csak az ókor érdekel.

2012. december 10., hétfő

Téli üdvözlőlap

A múlt héten feljött hozzánk Klári. Mindig örülök neki.
Most képelapjainkat látva még egy egyszerű ötlettel gazdagított, ami nekünk nem jutott eszünkbe. Pedig egyszerű és nagyszerű.


Egy másik ötlet innen így sikerült.


Az az érzésem, idén kifutunk az időből, mert mindenkinek rengeteg dolga van, a képeslapokból csak egy-két példány készül... Nem emlékszem, hogy  a gyerekek között lett volna még ilyen ajándék készítési láz. Persze főként egymásra és szüleikre gondolnak és igen nehéz nekik a hallgatás az ünnepig. Adventi naptár nélkül is számoljuk a napokat karácsonyig.

2012. december 9., vasárnap

HaliHÓ!

Megjött a havas tél!
A gyerekek közül az egyik általában nem szeret kimenni, de most alig várja, hogy kimehessen.
Múlt héten még a madárfészkeket számoltuk a kopasz fákon.


Szombat reggel arra ébredtünk, hogy hull a hó.


Jót sétáltunk. Még a sarki gazdátlan Kócos is behavazódott.


Most mindent hó takar és hideg is van.


Megyénkben ma szünnap van a nagy hó miatt, mert gondok vannak a közlekedéssel a hirtelen leesett nagy mennyiségű hó miatt. Nekünk ez nem gond, mégis azt hiszem napunk fontos része lesz a havazódás.

Készül a téli lapbook, amit Virágtól kaptunk. Tetszik a gyerekeknek. Nagy sikere van a dobókockás hóemberes játéknak. Azt hiszem most már én is nekifogok lapbookokat készíteni. Anyaggyűjtés szintjén állok. Mert gyerekeim közül van akinek természetes, hogy amint a téli lapbook elkészül nekifogunk a tavaszinak. Én inkább egy János Vitézesre gondoltam...

2012. december 5., szerda

Ünnepre várva és vizsgára készülve

Vizuális nevelésből többek között karácsonyi üdvözlőlapot kell készítsen és küldjön ötödikesünk az iskolába. Ezért ma elkészítette az első két képeslapot. Lesz még folytatása, ez csak kedvcsináló volt.


Kerestünk olyan ötletet, ami új, vagyis nem hasonlít az elmúlt években készített képeslapokhoz.
Anita az egyszerűbb vágós-ragasztós képeslapot készítette, én pedig kipróbáltam a Virágnál látott Irisz-technikát. Nagyon érdekes volt, és szép lett az eredmény.


Már megvan a gyerekek kedvenc karácsonyi éneke, persze mindenkinek más. A napokban ezeket énekeltük:

Ó gyönyörű szép titokzatos éj...

Ó jertek zengjünk éneket...

2012. december 4., kedd

December, december,

a világ csilingel...
Vajdahunyadon kezdtük az év utolsó hónapját, kikapcsolódással, pihenéssel, mert itt nálunk a december elseje nemzeti ünnep. Ezt is megbeszéltük a gyerekekkel, mármint ki ünnepel és mit és miért. A történelmet lehet tanulni, okulni belőle, újra írni nem. De elfogadhatjuk, hogy Isten az, aki kirendelte lakóhelyünk határát.

Kisbabásan hidegben csak rövid családi látogatást tettünk.

A dévai vár romjait még mindig javítják. Ha befejezik nyárára, szeretnék újra felmenni oda.Nagy élmény volt, hogy négyévesünk aki él-hal a társasjátékokért, mint sakk, malom, ne haragudj pajtás és a többiek malmozhatott tatámmal, tehát a dédtatájával.


S mivel megtudtam, hogy családunkban vannak még, akiket nem lehet rávenni a társasozásra, igyekszem belenyugodni, hogy nálunk itthon is van ilyen gyerek. Van még mit tanuljak a másság elfogadása terén. Igyekszem.

Virágtól megkaptam a téli lapbookot. Készítjük. Ez is élmény, mert bár sokat olvastam a lapbook készítésről, nálunk kimaradt eddig. Azt hiszem ez egy kezdet.

Idén elmaradt az adventi naptár, koszorú. Valahogy kicsúsztam az időből. Szóvá is tették a gyerekek és megbszéltük, hogy attól még advent van, vacsorakor gyetyát gyújtunk, áhitatkor adventi, karácsonyi énekeket énekelünk, emlkéztetjük magunkat, hogy várjuk Jézus eljövetelét de nem gyermekként, hanem úr és királyként.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...