2012. december 26., szerda

"Jézus Krisztus születése pedig így történt."

Anyja, Mária jegyese volt Józsefnek, de mielőtt egybekeltek volna, kitűnt, hogy áldott állapotban van a Szentlélektől.
Férje, József igaz ember volt, és nem akarta őt megszégyeníteni, ezért elhatározta, hogy titokban bocsátja el.
Amikor azonban ezt végiggondolta magában, íme, az Úr angyala megjelent neki álmában, és ezt mondta: "József, Dávid fia, ne félj magadhoz venni feleségedet, Máriát, mert ami benne fogant, az a Szentlélektől van. Fiút fog szülni, akit nevezz el Jézusnak, mert ő szabadítja meg népét bűneiből." Mindez pedig azért történt, hogy beteljesedjék, amit az Úr mondott a próféta által: "Íme, a szűz fogan méhében, fiút szül, akit Immánuelnek neveznek" - ami azt jelenti: Velünk az Isten. József pedig, amikor felébredt álmából, úgy cselekedett, ahogyan az Úr angyala parancsolta neki: magához vette feleségét, de nem érintette addig, amíg meg nem szülte fiát, akit Jézusnak nevezett el.
Amikor Jézus megszületett a júdeai Betlehemben Heródes király idejében, íme, bölcsek érkeztek napkeletről Jeruzsálembe, és ezt kérdezték: "Hol van a zsidók királya, aki most született? Mert láttuk az ő csillagát, amikor feltűnt, és eljöttünk, hogy imádjuk őt."
Amikor ezt Heródes király meghallotta, nyugtalanság fogta el, és vele együtt az egész Jeruzsálemet. Összehívatta a nép valamennyi főpapját és írástudóját, és megkérdezte tőlük, hol kell megszületnie a Krisztusnak. Azok ezt mondták neki: "A júdeai Betlehemben, mert így írta meg a próféta: Te pedig Betlehem, Júda földje, semmiképpen sem vagy a legjelentéktelenebb Júda fejedelmi városai között, mert fejedelem származik belőled, aki legeltetni fogja népemet, Izráelt."
Ekkor Heródes titokban hívatta a bölcseket, pontosan megkérdezte tőlük a csillag feltűnésének idejét, majd elküldte őket Betlehembe, és ezt mondta: "Menjetek el, szerezzetek pontos értesüléseket a gyermekről; mihelyt pedig megtaláljátok, adjátok tudtomra, hogy én is elmenjek, és imádjam őt!"
Miután meghallgatták a királyt, elindultak, és íme, a csillag, amelyet láttak feltűnésekor, előttük ment, amíg meg nem érkeztek, és akkor megállt a fölött a hely fölött, ahol a gyermek volt. Amikor meglátták a csillagot, igen nagy volt az örömük. Bementek a házba, meglátták a gyermeket anyjával, Máriával, és leborulva imádták őt. Kinyitották kincsesládáikat, és ajándékokat adtak neki: aranyat, tömjént és mirhát. Mivel azonban kijelentést kaptak álomban, hogy ne menjenek vissza Heródeshez, más úton tértek vissza hazájukba.
Miután eltávoztak, íme, az Úr angyala megjelent Józsefnek álmában, és így szólt: "Kelj fel, vedd a gyermeket és anyját, menekülj Egyiptomba, és maradj ott, amíg nem szólok neked, mert Heródes halálra fogja kerestetni a gyermeket." Ő pedig felkelt, vette a gyermeket és anyját még éjnek idején, és elment Egyiptomba. Ott volt Heródes haláláig, hogy beteljesedjék az, amit az Úr mondott a próféta által: "Egyiptomból hívtam el fiamat."
Amikor Heródes látta, hogy a bölcsek túljártak az eszén, nagy haragra lobbant, elküldte embereit, és megöletett Betlehemben és annak egész környékén minden kétesztendős és ennél fiatalabb fiúgyermeket, annak az időpontnak megfelelően, amelyet pontosan megtudott a bölcsektől. Ekkor teljesedett be az, amit Jeremiás prófétált: "Hang hallatszott Rámában, nagy sírás és jajgatás. Ráhel siratta gyermekeit, és nem akart megvigasztalódni, hogy már nincsenek."
Amikor Heródes meghalt, íme, az Úr angyala megjelent Józsefnek álmában Egyiptomban, és ezt mondta: "Kelj fel, vedd a gyermeket és anyját, és menj Izráel földjére, mert meghaltak azok, akik a gyermek életére törtek." Ő pedig felkelt, vette a gyermeket és anyját, és Izráel földjére ment. Amikor azonban meghallotta, hogy Júdeában Arkhelaosz uralkodik atyja, Heródes után, félt oda visszatérni. Miután pedig kijelentést kapott álmában, Galilea területére vonult vissza; és amikor odaért, abban a városban telepedett le, amelyet Názáretnek neveztek, hogy beteljesedjék, amit a próféták mondottak: názáretinek fogják őt nevezni.

2012. december 16., vasárnap

mese

"Csendes éj" -karácsonyi mese vagy rajzfilm, a youtubon találtam, leírás:
Egy kis szamár, Abib története elevenedik meg ebben a mesében. Akinek fontos szerep jutott az emberiség egyik legszebb történetében, amely a kis Jézus születéséről szól. Mária és József útrakelnek, hogy eljussanak Betlehembe. Arra azonban nem készültek fel, hogy az úton milyen veszedelmek várnak rájuk. A kalandokban nem kis része van Abibnak és barátainak, akik mindent megtesznek a vándorok kényelme és biztonsága érdekében. A kis család izgalmas út után érkezik meg Betlehembe, ahol Mária életet ad a kis Jézusnak. De ez már egy másik történet kezdete.

2012. december 14., péntek

Könyvek ... megunhatatlanul

Minden nap sok könyv lekerül a polcról. Főleg a lányok olvasnak, leginkább maguknak, de néha az öccsüknek is, aki egyelőre marad a mesék hallgatásánál és a könyvek lapozásánál. Ezért szinte minden nap elhangzik a felszólítás a gyerekek felé, hogy pakolják el a könyveket, néha mégis maradnak elkallódott könyvek. Két este "termését" szedtem össze hatvesünk után fotóra, aki a mellett, hogy folytatólagosan olvas egy-két könyvet, visszatér a kedvencekhez néhány oldal erejéig. De azt hiszem minden nap más a kedvenc...


Nem is csoda, ha szegény könyveken meglátszik a sok lapozgatás, olvasás. Régebben nagyon haragudtam, ha láttam hogy itt is ott is hever egy könyv, sarka meggyűrődve...  hisz sok könyvet nehezen szereztünk be, lemondva egyébről. Otthonról hoztam azt a leckét, hogy a könyvre vigyázni kell, úgy olvasni, hogy ne maradjon nyoma, hisz akkoriban nem volt honnan beszerezni a jó könyveket.

Hát így... Lassan formálódóm. Továbbra is vigyázok a könyveimre, de próbálom megérteni, hogy annak aki négy évesen kezdi a könyvek kiolvasását, ez nehezebben megy. És inkább kopjon a könyv, mint hogy olvasatlanul álljon. S sokszor jó állapotú antik könyvet veszek, hisz fél év múlva az új is úgyan úgy nézne ki. S jó, hogy van aki olvassa őket, lám-lám, nem hiába adtuk ki rá a pénzt. Lassan már nem zavar a sok előszedett könyv, néha én is összeszedem, bár ez nem az én feladatom, de "annyi dolguk" van a gyerekeknek, mert felénk roppant rövidek a nappalok, az idő sokkal gyorsabban telik, mint máshol, gyakran hallom, hogy "nem volt még időm olvasni", "még nem fejeztem be a játékot", s a szereszét elhagyott könyvek jobban szeretik, ha együtt vannak, míg kis olvasójuk továbbálmodja őket.

2012. december 11., kedd

Történelem

Az ötödikes történelem az őskor és ókort öleli fel. Az első rész nem aratott sikert. Mivel "etetik" a gyerekeket! De az ókor, Egyiptom, Mezopotámia, India, Kína, a görögök, rómaiak - már sokkal érdekesebb téma.

Valamikor a nyáron átolvastam az Usborne "Világtörténelem" könyvét, hogy tanuljak, emlékezzek és átfogóbb képet kapjak arról, hogy mi mikor történt, illetve tudjam hol keressem.
Aztán az ötödikesünk lapozta, falta olvasta át a másik hármat: "Az ókori kelet", "A rómaiak", "A görögök".

Kapott még régebben pár történelmi atlaszt, képes könyvet az ókorról. De a fent említettek tetszenek a legjobban kép és információ szinten is. Ráadásul elérhető árban, használt jó állapotú könyvként vásároltuk.

S hogy meglepődtem, amikor a hatévesünket láttam nagy érdeklődéssel lapozni, olvasni egy ilyen könyvet!

S bár engem is érdekel, sokkal lassabban haladok az információ gyűjtéssel, mint ők. Amit régen tanultam, abból sokat elfelejtettem.

Tudtok jó, érdekes történelem könyvet ajánlani? Nem csak az ókor érdekel.

2012. december 10., hétfő

Téli üdvözlőlap

A múlt héten feljött hozzánk Klári. Mindig örülök neki.
Most képelapjainkat látva még egy egyszerű ötlettel gazdagított, ami nekünk nem jutott eszünkbe. Pedig egyszerű és nagyszerű.


Egy másik ötlet innen így sikerült.


Az az érzésem, idén kifutunk az időből, mert mindenkinek rengeteg dolga van, a képeslapokból csak egy-két példány készül... Nem emlékszem, hogy  a gyerekek között lett volna még ilyen ajándék készítési láz. Persze főként egymásra és szüleikre gondolnak és igen nehéz nekik a hallgatás az ünnepig. Adventi naptár nélkül is számoljuk a napokat karácsonyig.

2012. december 9., vasárnap

HaliHÓ!

Megjött a havas tél!
A gyerekek közül az egyik általában nem szeret kimenni, de most alig várja, hogy kimehessen.
Múlt héten még a madárfészkeket számoltuk a kopasz fákon.


Szombat reggel arra ébredtünk, hogy hull a hó.


Jót sétáltunk. Még a sarki gazdátlan Kócos is behavazódott.


Most mindent hó takar és hideg is van.


Megyénkben ma szünnap van a nagy hó miatt, mert gondok vannak a közlekedéssel a hirtelen leesett nagy mennyiségű hó miatt. Nekünk ez nem gond, mégis azt hiszem napunk fontos része lesz a havazódás.

Készül a téli lapbook, amit Virágtól kaptunk. Tetszik a gyerekeknek. Nagy sikere van a dobókockás hóemberes játéknak. Azt hiszem most már én is nekifogok lapbookokat készíteni. Anyaggyűjtés szintjén állok. Mert gyerekeim közül van akinek természetes, hogy amint a téli lapbook elkészül nekifogunk a tavaszinak. Én inkább egy János Vitézesre gondoltam...

2012. december 5., szerda

Ünnepre várva és vizsgára készülve

Vizuális nevelésből többek között karácsonyi üdvözlőlapot kell készítsen és küldjön ötödikesünk az iskolába. Ezért ma elkészítette az első két képeslapot. Lesz még folytatása, ez csak kedvcsináló volt.


Kerestünk olyan ötletet, ami új, vagyis nem hasonlít az elmúlt években készített képeslapokhoz.
Anita az egyszerűbb vágós-ragasztós képeslapot készítette, én pedig kipróbáltam a Virágnál látott Irisz-technikát. Nagyon érdekes volt, és szép lett az eredmény.


Már megvan a gyerekek kedvenc karácsonyi éneke, persze mindenkinek más. A napokban ezeket énekeltük:

Ó gyönyörű szép titokzatos éj...

Ó jertek zengjünk éneket...

2012. december 4., kedd

December, december,

a világ csilingel...
Vajdahunyadon kezdtük az év utolsó hónapját, kikapcsolódással, pihenéssel, mert itt nálunk a december elseje nemzeti ünnep. Ezt is megbeszéltük a gyerekekkel, mármint ki ünnepel és mit és miért. A történelmet lehet tanulni, okulni belőle, újra írni nem. De elfogadhatjuk, hogy Isten az, aki kirendelte lakóhelyünk határát.

Kisbabásan hidegben csak rövid családi látogatást tettünk.

A dévai vár romjait még mindig javítják. Ha befejezik nyárára, szeretnék újra felmenni oda.Nagy élmény volt, hogy négyévesünk aki él-hal a társasjátékokért, mint sakk, malom, ne haragudj pajtás és a többiek malmozhatott tatámmal, tehát a dédtatájával.


S mivel megtudtam, hogy családunkban vannak még, akiket nem lehet rávenni a társasozásra, igyekszem belenyugodni, hogy nálunk itthon is van ilyen gyerek. Van még mit tanuljak a másság elfogadása terén. Igyekszem.

Virágtól megkaptam a téli lapbookot. Készítjük. Ez is élmény, mert bár sokat olvastam a lapbook készítésről, nálunk kimaradt eddig. Azt hiszem ez egy kezdet.

Idén elmaradt az adventi naptár, koszorú. Valahogy kicsúsztam az időből. Szóvá is tették a gyerekek és megbszéltük, hogy attól még advent van, vacsorakor gyetyát gyújtunk, áhitatkor adventi, karácsonyi énekeket énekelünk, emlkéztetjük magunkat, hogy várjuk Jézus eljövetelét de nem gyermekként, hanem úr és királyként.

2012. november 28., szerda

Lepke

November vége van, ezért nagyon meglepődtem, amikor ma  a park közlében a napsütötte járdán egy atalanta-lepke vagy admirális lepke pihent, szerintem melegedett. Azt olvastuk az atalanta-lepkékről, hogy október után délre vonulnak, ritkán előfordul, hogy itt is áttelel. Ez talán erre vállalkozott. Megcsodáltuk.


2012. november 26., hétfő

Román

Ez egy kicsit nehéz, mert itthon, a tágabb családban, gyülekezetben nem beszéljük. Ha kimegyek a piacra vagy a boltba, akkor viszont csak ezzel boldogulok. A gyerekek felismerik, néhány szót tudnak, de nem beszélik. Persze megtehettük volna, hogy egyikünk románul beszél velük, de nem akartuk, nehéz lett volna, legalább itthon beszéljük édes anya nyelvünket. Első gyerekünknél a gyermek háziorvosa azt tanácsolta, hogy csak egy nyelven beszéljünk a gyerekkel, mert akkor hamarabb megtanul beszélni. Nem vált be a tanács. De tanács nélkül is ugyanúgy tettünk volna.
Tehát nekünk tanítani, tanulni kell a nyelvet.
A legnagyobbik rendelkezik egy inkább passzív szótárral.

A kisebbekkel tanulunk most már rendszeresen.
Kerestem valami kapaszkodót, de jó anyagot nem találtam még, marad az otthon oktatás adta sok, gazdag lehetőség, amit a gyerek és szülő igényeihez lehet igazítani.

Először csak úgy tanultunk alap dolgokat: köszönést, számolást, színeket...
Megvettem a Corvin kiadótól az előkészítősöknek készített anyagot.

Valami, de nem vagyok elragadtatva tőle. Ami jó, hogy vannak kis mondókák, versek benne a témákhoz amiket vesz: bemutatkozás, testrészek, színek, ruhák, játékok, család, számok, gyümölcsök, zöldségek, vásárlás, viselkedés, tan szerek, állatok, évszakok, ünnepek. Van a doszíéban kivágható színek kartonra nyomtatott segéd anyag. Ami nagyon nem tetszett: a hanganyagot csak pedagógusoknak küldik el, ami azt hiszem csak dalokból áll. Pedig ez engem is érdekelt volna (tudna valaki segíteni?). Aztán rájöttem, hogy ott a youtube.
Közben megtudtam, hogy magyar tagozatnak munkafüzetek rendelhetők a Kreativ könyvkiadónál is.

Annak idején romén óvodába járattak. Nem sokra emlékszem, se versre, se mesére, dalra is csak kettőre. Ezek eszembe jutottak mostanában.

Az egyik, a számos elefántos :)A másik a "Podul de piatră"

Legyen itt egy szép őszi gyerekdal, a magánhangzókat veszi sorra.


Acum e toamna, da- Cutiuța 8/ Mădălina Manole

A, a, a,
Acum e toamnă, da.
Frunza-n codru-ngălbenește,
Iarba-n câmp se veștejește,
A, a, a,
Acum e toamnă, da.

E, e, e,
Plăcută vreme e.
Struguri, mure, mere, pere,
Le avem după plăcere,
E, e, e,
Plăcută vreme e.

I, i, i,
Haideți copii la vii.
Strugurele must se face
Și nouă mustul ne place.
I, i, i,
Haideți copii la vii.

O, o, o,
Cocorii zboară-n stol.
Se duc cuci și rândunele,
Și ne pare rău de ele,
O, o, o,
Cocorii zboară-n stol.

U, u, u,
A venit și frigul.
Toamna rodnică-a trecut,
Haine groase ne-am făcut,
U, u, u,
A venit și frigul.

S a vers, amit most tanulunk a jelzőlámpa színeiről szól:
Culorile semaforului

Fiecare ochi vorbește:
Ochiul roșu te oprește,
Ochiul galben când apare,
Spune: stai în așteptare.
Ochiul verde vrea să zică:
Treci acuma fără frică.

Azt hiszem gyerekeknél a dalok, versek tanulása nagy segítség a nyelvtanulásban. Dalban, versben is nagy segítség a net. Amúgy a nyelvet beszélni "élőben" a szükség tanít meg. Nálam ez érettségi után történt, mikor suliban és munkában román környezetbe kerültem. De addig is kell tanulni, olvasni, írni, beszélni, szókincset gyarapítani.

És hát mire nem akadok a neten? Bogyó és Babóca románul. Nagyon furcsa volt hallani, szinte zavaró, hisz eredetiben olyan más.

2012. november 24., szombat

közeleg az ADVENT

A héten elkészítettük és meg is ettük az első adag nagyon finom mézeskalácsot. Nem jutott idő a díszítésre. Új forma is került, amolyan fiús a kis segédemnek, mozdony.


2012. november 21., szerda

Visszapillantás

Megváltozott az életünk. Ezt senki sem bánja közülünk. Igyekszünk összedolgozni, alkalmazkodni egymáshoz. Nem mindig könnyű. Sokat kell még tanuljak.


Olyan gyorsan telnek a napok! Elhatároztam, hogy kevesebbet netezek. Elég sok olvasnivalóm gyűlt össze, kiegészítő anyagok, amelyekre nekem van szükségem, hogy témában legyek.

A kicsikkel nagyon hasznosnak bizonyult a könnyen és sokféleképpen használható gombos doboz. (Gyerekkotomban nagyon szerettem nagymamám gyönyörű gombos dobozával játszani és a rengeteg sokféle gombbal.) Válogatás forma, szín, goblyukak szeint, ilyen-olyan rendezés, kirakás. 


Az itteni logikai játékban nincsennek lyukas elemek, de vannak vékonyak és vastagok. Ezzel is játszottunk. Megunhatatlan. Már említettem régebb a Virág-féle játékváltozatot is. Újra és újra előkerül, a kicsik szeretik.


Ősz van, gyönyörű. Igyekszünk kihasználni a napsütéses napokat és jükat sétálunk kint. Élvezzük az avar zörgését a lábunk alatt a parkban. Leveleket gyűjtünk. Három hétig itt lakott nálunk egy kis dobozban egy fülbemászó bogár. Majd került mellé egy hernyó. Aztán egy álmos reggel valaki leverte a dobozt, minden kiborult belőle. Vége lett ennek a játéknak is.


Most csak ez a pár kép és szó.
Hála Istennek gondviseléséért, minden nap megújjul szeretete irántunk.
Még jelentkezem. Lehet csak nagyon röviden.

2012. november 11., vasárnap

matematika

Városunkban az egyik iskolában ötödikeseknek adták házi feladatul a következő feladatot:

abc - háromjegyű szám, cba - a forditottja
abc:cba=5, maradék 46
b-c=2
Melyek ezek a számok?
Nem tudom mennyire, de a magyarországi és romániai matek tananyag nem egyforma. Azt mondják, aki innen megy át oda, annak nem szokott gondja lenni a matekkel, tehát itt valamivel többet, nehezebbet tanítanak. Következik, hogy összehasonlítsam a két anyagot.


A feladathoz kapcsoló történet: Két programozó apuka kapja a feladatot, Az egyik elkezdi megoldani, a másik gyorsan készít egy programot amelyik megoldja a feladatot. Vajon melyikük lett kész előbb? Aki nem akart számolni :D.

2012. november 5., hétfő

(az elkerülhetetlen) Német

Talán már említettem, hogy itt 5. osztályban kezdik tanulni a második idegen nyelvet. Kicsit késve (tanév kezdés után) tudtam meg.
Gondolom a német a lehető legjobb választás, lányom itteni volt osztálytársai is azt tanulnak. (A francia  lett volna a másik lehetőség.) Valamikor én is évekig tanultam a német nyelvet, amiért soha nem rajongtam, de az évek folyamán csak ragadt rám valami. Aztán évekig nem használtam. Úgy éreztem teljesen elfelejtettem. De mégsem. Nem sok dicsekedni valóm van, viszont kaptam egy új lehetőséget, most már motiváltabban tanulni a német nyelvet felnőtt fejjel. Úgy-e semmi sem lehetetlen?

Ebből tanulnak itt és mi ebből fogunk: Pingpong Neu a Hueber kiadótól.
Szószedetet a netről töltöttem le, innen.
Itt van néhány online gyakorlat.


Kicsit nehéz volt megszerezni ezt a tankönyvet, úgyhogy előbb egy helyi változattal kezdtük, német - román szószedettel. Nekem ebből könnyebb tanítani.


Megkerestem az én régi német első éves tankönyvemet. Jó öreg már és teljesen kiment a divatból, de én ebből tanultam, "otthonosan mozgok benne".


Aztán még gyorsan beszerztem egy képes könyvet, ovodás gyerekeknek - azt írja rajta. Képek és szavak németül és románul.


Ezt nagyobbik lányommal szavak tanulására használjuk. A kisebbekkel pedig román szavak tanulására, mivel ki van írva a kép alá a szó románul s ez kölönösen a középső lányomnak nagy segítség, mível ő jól olvas.


A dw.de oldalán itt a Placement Test -re kattintva elvégezhető egy Einstufungstest, ami aztán megmondja milyen szintű is a német tudásunk.

2012. november 2., péntek

Ezen a héten

volt miről beszélgetni. Még nem tanulunk teljes gőzzel, mert még javában tart a felépülés itt nálunk. De már elég jól vagyunk.Egy nagy téma volt a reformáció. Itt élve, érzem a kölönbséget. Erdélyt még érte a reformáció áldott hatása. Az ortodox világban elmaradt a reformáció. Más az emberek mentalitása. Örülök, hogy én beszélhettem a gyerekeknek a reformációról.

Másik témánk a halloween volt. Szívesen kihagytam volna, de nem lehetett. Beszéltünk arról honnan ered az ünnep. Emlékeztünk arra, mit mond a Biblia a megholtak lelkeiről.

És akkor itt volt a halottak napja és a mindenszentek. Mi van azokkal akik meghalnak és kik a szentek. Kikről mondja az Írás: nézvén életük végére, kövessétek hitüket.

2012. október 24., szerda

Ősz - verssel, dallal

Ma reggelre köd ült a városra.


Ősz

Felhőpaplant húzott a Nap.
Reszketnek a napsugarak.
Előkerül sapka és sál,
Mert az idő, őszfele jár.
Hullanak a falevelek,
Őszi eső búsan pereg.
Ködben fürdik erdő, mező,
A medve sem jön már elő.
Elbújik a barlangjába,
Majd kibújik februárban.2012. október 23., kedd

pihenős napok és tudásszomj

Két napot lazítottunk, pihentünk, gyógyultunk.

Lencsevégre kaptam a netes angolozást. Most épp az Oxford Owl oldalt.Aztán így néz ki az önkéntes "dórázás" egyik változata, amikor Dóra a hordozókendőben hintázva elalszik, Csenge pedig olvas mellette zavartalanul, pl. Balázs nem mondja neki ilyenkor: "gyere játssz velem!".


Érdeklik a gyerekeket az ismeretterjesztő könyvek is. Ámulatba ejtenek azzal, hogy mi mindent érdekesnek találnak, mennyi mindent megértenek. S mivel magyarul nem tudok olyan ismeretterjesztő könyveket amelyek keresztyén szemszögből közelítik meg  a dolgokat, főleg a múltat, és évmilliárdok és százezer évek helyett figyelembe vennék a teremtést, az özönvíz hatását Földünkre, az élővilág, környezet változására, meg kellett beszéljük, hogy is van, mi az evolúciós elmélet, miért kellett ez az embereknek, miért nem hiszek a senki se volt ott, senki se látta évmilliárdokban, miért hiszek Istennek a Biblia által kijelentett szavának, milyen következményei vannak annak, hogy ki mit hisz. Így olvastunk együtt ismeretterjesztő könyveket majd olvasnak ők egyedül és beszélgetünk az olvasottakról (de az az hiszem nem jut mindenre idő és energia). Mert ha ettől a résztől eltekintünk sok jó és érdekes információ is van ezekben a könyvekben, amiket én nem tudok. Mégsem lehet eltekinteni attól, miben hisz valaki, milyen a világképe, hisz ettől függ az élete. Lenne még egy változat: nagyon jól tudni angolul és megrendelni az angol keresztyén természettudományos könyveket. Nekünk ez nem járható út (még). Így hát nem kis gondolkodás után ezt a változatot választottam. Igyekszem keresni a "jó" (relativ) könyveket. Ők pedig olvasnak, rácsodálkoznak a világra, mely lépten nyomon a Teremtő nagyságát hirdeti. Én is csodálkozom, hogy mennyi mindent szeretnének tudni, mennyi minden érdekli őket.

A fenti képen olvasott könyv:


2012. október 18., csütörtök

Földrajz

Ötödik osztálytól külön tantárgy az itteni iskolákban a földrajz, általános földrajzot tanulnak a gyerekek. Külön tantárgy ötödiktől a biológia is, növénytan a tananyag.

A földrajz szerintem, szerintünk nagyon érdekes. Sok mindent megtanult A. olvasmányaiból (J. Verne) és kíváncsiságból. Ezért öröm lapozni, olvasni, tanulni a földrajzot.

Két nagy részre van osztva a tananyag:
TERMÉSZETFÖLDRAJZ
- A földrajztudomány
- A Világegyetem és  a Naprendszer
- A Föld mint bolygó
- A Föld belső szerkezete és felszínformái
- A légkör
- A hidroszféra
- A bioszféra
- A talaj
TÁRSADALOMFÖLDRAJZ
- Népességföldrajzi alapfogalmak
- Emberi települések
- A Föld természeti erőforrásai
- Gazdasági földrajz

Nem kevés anyag, de érdekes.

Magyarországon viszont úgy éretettem csak hetedik osztálytól van külön földrajz és talán biológia is.. Addig bele van foglalva a TERMÉSZETISMERET nevű tantárgyba (suliban heti 3 óra) mind a kettő, sőt a fizika is, amit itt szintén külön tanítanak hatodik osztálytól.. A négy év alatt gondolom nagyjából fedi egymást a két tananyag. Hogy melyik a jobb, a hatékonyabb? Biztos mindkettő tartalmaz és kér túlrészletezett, fölösleges információt. Nem tudom, mennyire az átlagos tanulót célozza meg a tananyag.
De a természetismeret is érdekes. Tankönyvünk fejezetcímei:
Az anyagok megismerése
Az időjárás és az éghajlat
Környezetünk ábrázolása
Földrajzi környezetünk
Élő környezetünk
A falvak élővilága
Városi lakóház és környezete

Gondolkozom: Annak idején fejből "fújtam" és mutatni tudtam a térképen mindegyik kontinens minden országát és fővárosát. Sajnos már nem tudom mindet. Mondjuk azért országot nem teszek át más kontinensre, de fővárosokat kapásból már nem tudok, pedig valamikor tudtam. Nem baj, ha térképet kapok, meg tudom keresni és itt a netes térkép is. Képtelenek vagyunk mindent megjegyezni. Bölcsesség kell eldönteni mi az igazán fontos és érdemes jó készségeket kialakítani. A sok anyag láttán gondolkozom, kell-e mindez? Mennyi az elég? Mert mindenből maximumot...? Ezeken csak én gondolkodom... S hogy milyen sokat jelentenek a szívesen, örömmel olvasott könyvek, az általuk, belőlük nem tanult, csak olvasott és megjegyzett információk! Nagyon megkönnyítik a tanulást.

2012. október 16., kedd

Nem egyszerű

egy nap megszervezése, "levezetése". Néha mire este lesz, nem igazán lehet számítani rám. Ez nem az itthon tanulás miatt van sem a négy gyerek miatt. Emlékeim szerint egy gyerekkel is elfáradtam estére és akkor is volt "ma semmit sem csináltam" érzésem, mert semmi látszatja nem volt a napnak: a mosogatásnak, az elfogyasztott ebédnek, a kinti sétának, pellenkázásnak, öltözésnek, éneklésnek, mesélésnek, játéknak. Kettővel sem javult a helyzet. Tovább nem is sorolom. Az életem viszont mindenképp érdekesebb lett.

Tanulunk itthon. Hogy hogy? Ahogy sikerül.

A legnagyobbnak van a legtöbb tanulnivalója, de mintha vele könnyebb, sok mindent egyedül is meg tud tanulni, kérdez, tud keresni szótárban, neten, illetve beszélgetünk a tanultakról napközben, amikor erre alkalmunk van, van amit együtt tanulunk és persze van amit "tanítok", azért idézőjelben, mert azért ez nem épp olyan mintha iskolai tanár lennék.

A másodikkkal szokjuk a tanulást, a napi feladatokat, ami nem sok. Nagyon rugalmas a programunk illetve nincs is és mégis van. Értékrend átadása, jó szokások kialakítása, felelősség kialakulását tartom most nagyon fontosnak. Ennek ellenére tanulunk.
Íráselőkészítőként az Ikrafirka ovis módra a Corvin kiadótól, még a régi vastagabb papírra nyomtatott változat.
Matematika - egy kölcsönkapott angol nyelvű tankönyvet használunk, de a matektanulás nem csak erre korlátozódik.
Románból elkezdtük az első osztályos tankönyvet, aztán pedig beszereztük a Corvin kiadó előkészítősöknek való anyagát.
Természetismeret: olvasás és beszélgetés állatos könyvek, atlaszok, gyerekkönyvek állatokról a természetről, a nagyobbal való beszélgetésekkor információk ellesése, állatkerti látogatás, szabad megfigyelések kint.
Angol: egy képes szótár,Young Children's Picture Dictionary  nem csak képek és szavak, de sok kis dal segít megtanulni a szavakat, a Peppa Pig rajzfilm, starfall, dreamenglish oldalak, és egy angol anyag a mit valamikor a Homeschool Freebie of the Day  oldalról töltöttem le.
Ezenkívül van Bibliaolvasás - nagyon tetszik a gyerekeknek az Ószövetség, kérésükre ezt olvassuk még mindig (több, mint egy éve), énekelünk, verset tanulunk, tornázunk, játszunk és játszva tanulunk, rajzolunk, festünk, beszélgetünk, együtt vagyunk, segítünk egymásnak.
A harmadikkal igény szerinti kötött tanulás van. Igazából jellemformálásra van most szükség, vagyis nevelére, amit az "otthoni 6 (vagy 7) év" kell megadjon. Ez sem könnyű, hisz a kis kedves mindent megtesz hogy akaratát érvényesítse. A határokat is, ameddig elmehet  tán jobban ismeri mint mi magunk. Ugyanakkor kiváncsi, nyitott, tanulékony. Ő még szabad. Azt tehet amit akar, vagyis nincs kötelező tanulás, mégis sokat tanul, vagyis sok ismeretet és tapasztalatot szerez, mert gyerek és mást nem tehet.


A legintenzívebben pedig a legkisebbel tanulunk, hisz fel kell fedezni a világot, mindent karnyújtásnyi távolságtól a végtelenig.

Örömmel mondok minden este jó éjszakát kedveseimnek. Mert zajlik az élet itthon reggeltől estig. S jó az éjszakai csendes pihenés.

2012. október 11., csütörtök

Mostanában nincs

időm írni.
Azon is gondolkozom, mi is a célom ezzel a bloggal. Eleinte csak magamnak jegyeztem fel ezt-azt s csak én olvashattam. Lassan megint oda jutottam, hogy csak feljegyzek ezt-azt, talán lesz időm a gondolataimat is rendezni, s ami közzéthető az megírni. Tehát egyelőre csak jegyzet lesz.

Irodalomból a tankönyv ajánlatára elolvastuk Annie M. G. Schmidt "Macskák társasága" regényt innen. Következik a megbeszélése, van a tankönyvben is néhány kérdés, feladat. Ez persze fakultativ anyag, de átvesszük.

Angolból a kétnyelvűgyerek.hu oldalon volt mostanában két jó link online olvasható angol gyerekkönyvekkel.
http://oxfordowl.co.uk
http://www.wegivebooks.org/books
Használjuk őket.

Ettől az évtől második idegen nyelvet is tanulunk, mert erre felénk ez a divat, első osztályan egy, ötödiktől még egy idegen nyelv.

Itt már van biológia és földrajz külön tantárgyként. Hatodiktól fizika, hetediktől kémia is. Mi a véleményem minderről? Inkább nem írom meg most. Azért is mert a minap a földrajzkönyvben magfúzióról és tömegvonzásról olvastunk és egyebekről, amit nem könnyű megmagyarázni alapok nélkül, aztán azt is látom, hogy tetszik neki a földrajz szívesen olvassa a tankönyvet és nem csak azt a témában, forgatjuk a földgömböt,  a Holdas Verne könyveket már rég kiolvasta.

2012. október 6., szombat

Egy hét

... sok minden belefér. Sok szép perc. Megerősítés, hogy érdemes, akkor is, ha nem könnyű.

Örültünk a jó időnek, a meleg napsütésnek. Többet voltunk kint.  Az őszi legmelegebb napsütést élveztük a parkban, bár emiatt elmaradt a déli pihenő, de megérte. S ha nem kell korán reggel iskolába menni, megengedhettük magunknak, hogy este fél kilenckor még a központban sétáljunk. Kicsit később kezdjük a reggeleket. De frusztráció helyett és a másokhoz való hasonlítgatás helyett elfogadom, hogy nekünk most ez a legjobb, így lehetünk este kicsit többet együtt az egész család és a babás, szoptatós időszak más, de ez is teljesen normális része az életnek.

Eredményt a nevelésben, tanításban legtöbbször nem azonnal kapunk. De jó tapasztalni, hogy van eredmény. Ez kitartásra, odaszánásra, imára, munkára ösztönöz.

Hálás vagyok az egészségünkért, Isten gondviseléséért, családunkért.

Nem mindennapiak a napjaink. Egész különleges egy bébivel itthon tanulni. Talán lehetetlen míg az ember nem szembesül a helyzettel. Ahogy minden ember és minden család más, úgy ez az élethelyzet is más és új hozzáállást, viszonyulást hoz elő belőlünk. Nem a tanuláshoz, nem a kisbabához, hanem ... szinte észrevétlenül felnövünk egymáshoz, mert kell több megértés, türelem, szeretet, önállóság, meglátszik, előjön kik vagyunk, mire vagyunk képesek magunkért és egymásért és több az öröm, a mosoly, a nevetés, a szeretet, a lemondás, az alkalmazkodás, mert semmi kincsért nem mondanánk le az Ajándék által kapott gazdagságról.

Közben pedig tanulunk. De erről majd máskor.

Ma a gyerekparkban is jártunk. Végre mind a hatan. Nehéz vol a kijárat felé indulni.


2012. szeptember 30., vasárnap

Vadaspark, Szeged

Röviden megjegyzem, mert ha nem, akkor addig halasztom majd, hogy nem lesz belőle bejegyzés.

Sok latolgatás után, végül szombaton beültünk az autóba és elmentünk a szegedi Vadasparkba. Nem bántuk meg az autókázást, bár Dóra kissé hosszúnak találta. Szép időt kaptunk, kicsit Dórához igazodtunk, tehát  gyorsabb tempóban (nem álltunk-ültünk fél órát a majmoknál, pedig lett volna mit nézni), mintha nem lett volna velünk a legkisebb - de már nélküle elképzelhetetlen az életünk :) - végigsétáltunk a parkon, volt játszás is és pónilovaglás is, evés, szopizás. Úgy bő négy órát voltunk a parkban - ezt csak úgy megjegyzem, és azt is, hogy harmadjára jártunk ott, idén először és utoljára. Nem nyafogtak a gyerekek, nem panaszkodtak, hogy elfáradtak, éreztük, hogy nagyok. Nagyon jó volt. Dóra sírta ki párszor magát a kocsiból, de összességében sokkal jobb volt, mint itthonról gondoltam.


Az arapapagáj mutatványát, amint oldalazva és fejjel lefele mászott és közben ránk is nézett, hogy figyeljük-e hát ámulva bámultuk mind.

Hazajövet megálltunk a központban fagyizni.
Nem volt vásárlás - ez fárasztó szokott lenni, így lefekvés idejére hazaértünk.

Hát így volt, szép volt, igaz volt.

2012. szeptember 28., péntek

Így hónap vége fele

jól jönne már egy bejegyzés. Az az igazság, hogy a "szabad időm"-nek nevezett idő, nagyon lecsökkent (lehet azt kérdeznéd most, hogy volt nekem ilyen?), néha az az érzésem, hogy nincs is. Így nem tudom, mi lesz ezzel a bloggal, mivel sok minden más fontosabb. Néha talán jelezni fogom, hogy itt vagyunk, megvagyunk, tanulunk. Én is. Most az foglalkoztat, hogy milyen fontos a személyes példa adás itthon a családban, mert a tetteink hangosabban beszélnek a szavainknál.

Szép ez a szeptemberben. Két házasságkötésen vettünk részt. Jó lehetőség beszélni a családról, házasságról, párválasztásról. És persze lehetőség találkozni rég nem látott rokonokkal, illetve megismerni új (tágabb) családtagokat és nem csak. Vagyis szocializáltunk - ezt megnyugtatóul írom azoknak, akik aggódnak.
A későn fekvések későn keléseket eredményeztek. E mellett igény szerint szoptatom a kicsit, így nem dicsekedhetem, hogy beálltunk az ideális tanulási menetbe. De igyekszünk. Bár tagadhatatlanul haladunk a tanulással, néha szeretnék egy nap szünetet. Jó, hogy holnap szombat :). Ha majd itt lesz a hideg, esős idő és kevesebbet leszünk kint, talán én is többet írok. Addig jó tanulást, játszást, pihenést mindenkinek!

Képek letöltetlenül a fényképezőgépen illetve nem is tudom, mit tehetek ide ki. 


2012. szeptember 14., péntek

Ősz

Nagyon szép az ősz. Az édes szőlő, a kellemes meleg, a sárguló levelek...
És lassan sorban mindenki egy évvel öregebb lesz itt nálunk.
Annyi a dolog, az ünnep, hogy nyárig nem lesz időnk unatkozni.

Rövidülnek a nappalok :).


Csenge majdnem minden este azzal a panasszal fekszik le, hogy "ma alig volt időm olvasni". Mostanában (elmúlt 2-3 hét) is sikerült kiolvasnia pár könyvet:
A titkos kert
A padlásszoba kis hercegnője
A dzsungel könyve
Ezek új könyvek voltak. Sok könyv van, amit nem tudom hányszor újraolvasott már. Rongyosra olvasta a "Nyomok a hóban"-t és tetszenek neki a Patricia St. John könyvei, szívesen olvassa Bálint Ágnes gyerekkönyveit, Panka és Csiribi történeteit, a Marikás könyveket.

A kicsiknek felolvasom most "Állatkalandok a tanyán"-t. Szép történetek szép képekkel. S bár már olvastuk, szívesen hallgatják. És akkor most a "háziállatok" a téma többek között a kicsikkel.

2012. szeptember 13., csütörtök

Nálunk is

elmúlt a nyár és a vakáció.

Elkezdtük a tanulást.
Megdöbbentett a kicsik lelkesedése. Velük csak két héttel később akartam kezdeni a szervezett tanulást, de nem tágítottak, hogy ha a nővérük tanul, akkor nekik is kell feladatlap és tanuljunk. Így hát tanulunk.


Balázs meg akar tanulni olvasni. Van itthon Lexi előkészítő könyvünk, abba is belelapozunk, de a Játékházból tanulunk. Nem tudom, hogy ez a legjobb-e neki, Csengénél bevált. Lassan haladunk, illetve néha nagy kedvvel és kitartással máskor pedig pár napos szünettel tanulunk. Egyszer nem tudta megjegyezni a betűket, keverte őket, mást mondott. Néhány napi szünet után azt hittem újra kell kezdjük, hát, egyből pontosan felismerte a betűket, már nem keverte. Már vagy egy hónapja tanulunk a könyvből, nem vagyunk kötve semmilyen tervhez, csak a jókedvünkhöz.
Közben gyakran játszik, tanul a starfall.com oldalon angolt, a c betűt "szi"-nek mondja, majd meg kell tanuljuk, hogy az magyarul cé, mint cica. Amúgy már kérdezte tőlem, hogy: Anya, milyen állat van a szi betűnél? Cat-volt a válaszom.

Csengével kicsit komolyabban, tervezettebben és mégis szabadon szeretnék tanulni, támogatni az erős oldalait és dolgozni azon, ami nehezebben megy.

Még keresem  a módját, ahogy írásban nyomot hagyjak arról, amit naponta tanulunk. Most heti felbontásban tervezek. De persze az otthonoktatás az nem óvoda és iskola. Itthon nem úgy mennek a dolgok. Ha pl. a parkban elszámolunk Balázs kérése százig - az neki komoly matekóra, sokat tanul, Csengével játékból szintén a parkban számoltunk kettésével húszig oda és vissza - ez is matek, de játszottunk. Nem volt betervezve, de úgy alakult, erre volt ígény. Így hát, ez csak papír, a gyakorlat, az élet kicsit más. Mégis legalább nap végén igyekszem kicsit visszatekinteni és valamit feljegyezni. Azért van előre tervezés is nagy vonalakban.  
Vannak tankönyvek, munkafüzetek és könyvek amiket felhasználok. De mivel ezt a bejegyzést két nappal ezelőtt kezdtem írni, már nem tudom mit is akartam megosztani, feljegyezni itt. Most közzéteszem és még írok, folytatom, amikor lesz időm.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...